znak golden yaccagolden yaccaznak golden yacca

Golden Yacca je doplnok výživy, ktorý obsahuje steránové a terpénové saponíny. Saponíny Golden Yacca znižujú povrchové napätie, ktoré znemožňuje kvapalinám zväčšovať ich povrch. Ak sa povrchové napätie zvyšuje, kvapalina nemôže priľnúť na celý pevný povrch a tvorí na ňom kvapky, alebo sa nevie dostať medzi dve tuhé častice, alebo tuhú časticu a pevnú plochu. Tento stav na druhej strane umožňuje tuhým časticiam priľnúť na pevnom povrchu. Tekutina ich nedokáže "spláchnuť". Ak sa povrchové napätie znižuje, plocha sa stáva zmáčavejšou a tekutina sa rozplynie po celej jej ploche a dostáva sa aj medzi tuhé častice navzájom alebo medzi častice a plochu. Týmto aktom tuhé častice tekutina obklopí a tým vytvára z nich pravé či nepravé roztoky. Proste emulgifikuje a odstráni ich z miesta priľnutia. Tento proces nie je makroskopicky. Uvoľňuje sa molekula po molekule.

rastlina yucca shidigeraGolden Yacca pôsobí rýdzo fyzikálne. To sa prejavuje v jej činnosti, že môže pomôcť všade tam, kde je spoločným menovateľom usadzovanie sa tuhých častíc v dôsledku normálneho, alebo zvýšeného povrchového napätia. Lieky vo všeobecnosti pôsobia v organizme chemicky, alebo biologicky. A pod chemickým pôsobením rozumieme skutočnosť, že sa na nejaké štruktúry alebo látky chemicky viažu, niečo rozkladajú, niečo syntetizujú. Iná je situácia u saponínov. Tieto účinkujú iba fyzikálne, to znamená, že znižujú povrchové napätie, ale s ničím sa nezlučujú, nič nerozlučujú, nič neurýchľujú, nič nespomaľujú. Golden Yacca cez náš organizmus iba "pretečie" bez toho, aby sa tam nejako chemicky či biologicky angažovala. Pacient, ktorý užíva preparát Golden Yacca, ďalej navštevuje lekára, ďalej užíva všetky ním predpísané lieky a podrobuje sa jeho liečeniu. Lekár na základe zlepšujúcich sa objektívnych nálezov potom môže dávku jednotlivých liekov znižovať alebo vylúčiť.