Inkontinencia a jej typy


Podľa ICS sa močová inkontinencia delí na:
- extrauretrálna - trvalý únik moču inou než prirodzenou cestou
- uretrálna - moč uniká močovou trubicou

Uretrálna inkontinencia sa delí na:
- urgentná inkontinencia - náhly nekontrolovateľný únik moču spojený so silným nutkaním na močenie, po nuktaní sa začne celý obsah močového mechúra okamžite vyprázdňovať napriek snahe moč udržať
- stresová inkontinencia - vzniká následkom zvýšenia vnätrobrušného tlaku pri výpadku uzáverového mechanizmu pre oslabené svalstvo panvového dna, nečakaný únik malého množstva moču najmä pri smiechu, kašľaní, kýchaní, chodení po schodoch, tanci, cvičení...
- reflexná inkontinencia - je dôsledkom choroby alebo porušenia miechy bez pocitu nutkania na močenie (úraz, sclerosis multiplex, Parkinsonova choroba, cukrovka a iné)
- paradoxná inkontinencia - vzniká pri zúžení alebo zablokovaní močových ciest kameňom alebo nádorom.

Najčastejšie sa vyskytujúce typy inkontinencie sú stresová, urgentná a zmiešaná, ktorá je kombináciu prvých dvoch.