Inkontinencia

Čo je inkontinencia moču?


Inkontinencia moču (mimovoľný únik moču, neschopnosť udržať moč) patrí medzi časté ťažkosti žien (ale i mužov). Inkontinencia moču predstavuje mimoriadne aktuálny a naliehavý problém, a to nielen po stránke medicínskej, ale aj z dôvodov sociálnych a ekonomických. Inkontinencia moču má totiž výrazný negatívny vplyv na kvalitu života postihnutých žien. Inkontinencia moču nesie so sebou značné citové bremeno, spája sa s pocitom nečistoty, zápachu a môže narušiť sociálne aj sexuálne vzťahy postihnutých žien. Inkontinentné pacientky prežívajú pocit straty spoločenskej úlohy, strácajú spoločenské kontakty a obmedzujú duševnú a telesnú aktivitu. Aj napriek existujúcemu pokroku stále vysoké percento postihnutých žien nevyhľadá lekársku pomoc a spolieha sa na hygienické pomôcky.

Že inkontinencia moču nie je problém ojedinelý a vzácny, dokazuje aj založenie Medzinárodnej spoločnosti pre kontinenciu ICS (International Continence Society).

Podľa definície ICS je inkontinencia moču akýkoľvek mimovoľný, nedobrovoľný únik moču. Močová inkontinencia nie je ochorením v pravom slova zmysle, ale príznakom, ktorý ma rôzne príčiny. Inkontinencia moču sa stáva ochorením vtedy, keď spôsobuje svojmu nositeľovi psychické, spoločenské, hygienické, zdravotné a iné ťažkosti.

Výskyt inkontinencie je vysoký a odhaduje sa, že každá druhá žena má v priebehu svojho života ťažkosti s udržaním moču. Žiaľ, len asi 20% žien vyhľadá pre tento príznak lekára. Väčšina postihnutých pomoc nehľadá, najmä preto, že sa za svoje ťažkosti hanbia a skrývajú ich. Nevedia, že inkontinencia moču sa dá podstatne zmierniť, vyliečiť, a dokonca jej predchádzať. Účinnou formou je intímny telocvik - telocvik na posilnenie svalov panvového dna.

V budúcnosti sa predpokladá, že sa inkontinencia moču zvýši. Jednou z príčin je celkové starnutie populácie a predlžovanie priemerného ľudského veku.


Inkontinencia moču a rizikové faktory inkontinencie
Inkontinencia a jej delenie