Voľné radikály

V posledných rokoch zamerala veda svoju pozornosť na štúdium toho, čím stárneme a na to, ako môžeme predchádzať „chorobe starnutia" a ako môžeme udržiavať dobré zdravie v našich ďalších rokoch. Čo odborníci odporúčajú v štúdiách je, že veľa z toho, čo sme v minulosti chápali ako neodvrátiteľné znaky starnutia - vonkajšie, vo forme zvráskavenej pokožky a vnútorné, vo forme upadania našich orgánov a krehkých kostí - môžeme pripísať k chvíľkovým kumulatívnym účinkom voľných radikálov, ktoré poškodzujú naše bunky v priebehu nášho života.

Voľné radikály

Voľné radikály sú vysoko reaktívne nestále molekuly, ktoré spôsobujú poškodenie našim bunkám, čo vedie k vnútornému starnutiu, ako aj k viditeľným znakom vonkajšieho starnutia. Naše telá vytvárajú voľné radikály ako časť normálnych chemických procesov, ktoré sa odohrávajú v našich telách, ako napríklad dýchanie. Vonkajšie zdroje voľných radikálov zahŕňajú:
  • UV žiarenie (slnečné žiarenie)
  • Znečistenie spôsobené výparovými plynmi z áut, priemyslom a pesticídy
  • Röntgenové lúče
  • Stres
  • Namáhavé cvičenie
  • Fajčenie
Voľné radikály sú nestále a vysoko reaktívne, pretože majú jeden alebo viac nepárových elektrónov. Všimnite si: každý atóm má protón (pozitívne nabitý) a neutrón (negatívne nabitý) vo svojich molekulách, pričom elektróny (negatívne nabité) krúžia okolo jadra.

Aby sa stabilizovali, voľné radikály hľadajú, ako by spárovali svoje nespárované elektróny. Aby tak uskutočnili, môžu ukradnúť elektrón zo stálych mulekúl. Toto môže spôsobiť, že sa druhotná molekula stane voľným radikálom.

Tento proces môže pokračovať ako reťazová reakcia, ktorá okamžite poškodzuje milióny buniek. Každý deň DNA v každej bunke dostáva tisícky útokov od voľných radikálov. Našťastie naše bunky majú enzýmy, ktoré naprávajú väčšinu ich poškodenia. Keď starneme, jemná rovnováha medzi poškodením a opravou sa môže spevniť. Keď sa bunky s poškodenou DNA reduplikujú, vytvárajú bunky s neúplnou štruktúrou a nie sú schopené sa ďalej párovať.

Okrem poškodenia DNA voľné radikály taktiež spôsobujú poškodenie ďalším dôležitým bunkovým štruktúram, ako sú mitochondrie - štruktúry vo vnútri buniek, ktoré sú zodpovedné za produkciu bunkovej energie. Ak si predstavíte bunku ako malú továreň, mitochondria by predstavovala tisícky malinkých generátorov, ktoré umožňujú, aby bunka fungovala správne.

Keď vedci hovoria o účinkoch voľných radikálov na zložky bunky, ako napríklad DNA alebo mitochondrie, tvrdia, že štruktúra sa „okysličí". Keď sú bunkové štruktúry oxidatívne poškodené voľnými radikálmi, zdravie celej bunky sa oslabí. Keď sú bunky oslabené, telové štruktúry začnú fungovať menej efektívne.

Toto nám ukazuje ako postupom času naše telá začínajú vykazovať znaky starnutia - naša pokožka začína ovísať, vráskavieť a stáva sa menej odolnou; kĺby sa stávajú stuhnuté a boľavé; srdce a ostatné orgány pracujú menej efektívne alebo dokonca začínajú upadať.