Čo je to anión?

V obvyklých podmienkach sú molekuly atómov vzduchu neutrálne. Avšak pri ionizácii, ktorá môže prebiehať buď prostredníctvom obyčajného žiarenia, ultrafialovej radiácie, mikrovlnnej radiácie, alebo prostredníctvom obyčajného blesku, molekuly vzduchu strácajú časť záporne nabitých elektrónov obiehajúcich okolo jadra, tie sa naďalej zlučujú s neutrálnymi molekulami, ktorým dávajú záporný náboj. A takéto molekuly sa nazývajú anióny. Človek, ako aj každý iný živý organizmus, nemôže žiť bez aniónov.

Anióny sú bez farby, bez zápachu a existencia záporne nabitých elektrónov na obežných dráhach im umožňuje priťahovať zo vzduchu rôzne mikročastice. Anióny tiež odstraňujú zo vzduchu prach a zabíjajú mikróby. Spojenie „anión – vzduch“ je analógiou spojenia „vitamíny – strava“. Anióny sa často nazývajú „vzdušnými vitamínmi“, „prvkom dlhovekosti“, a „čističom vzduchu“. Užitočné vlastnosti aniónov zostávali dlho nepovšimnuté. Sú veľmi dôležité pre ľudské zdravie. Nemôžeme si dovoliť ich liečivé vlastnosti prehliadať.

Takže anióny môžu akumulovať a neutralizovať prach, ničiť vírusy nabitými elektrónmi, prenikať do buniek mikróbov a ničiť ich, a tým rušiť negatívne pôsobenie na ľudské zdravie. Čím je vo vzduchu viac aniónov, tým menej je tam mikróbov
(keď koncentrácia aniónov dosiahne určitú úroveň, množstvo mikróbov sa prakticky blíži k nule). Počet aniónov v jednom centimetri kubickom je nasledujúci: 40–50/cm3 v mestských obytných priestoroch, 100–200/cm3 v mestskom vzduchu, 700–1000/cm3 v otvorenej krajine a viacej než 5000/cm3 v horských údoliach a úbočiach hôr. Zdravie ľudí je priamo závislé od obsahu aniónov vo vzduchu.

Pokiaľ vo vzduchu, ktorý prijíma ľudské telo, je koncentrácia aniónov veľmi nízka, alebo naopak veľmi vysoká, človek začína kŕčovito dýchať, môže pociťovať únavu, závrate, bolesti hlavy alebo dokonca depresiu. Toto všetko je možné liečiť pod podmienkou, že obsah aniónov vo vzduchu prúdiaceho do pľúc je 1200/cm3. Ak obsah aniónov v obytnom priestore stúpne na úroveň 1500/cm3, hneď sa budeme cítiť lepšie. Začneme pracovať s dvojnásobnou energiou a zvyšovať tým produktivitu práce.

Takže anióny sú nenahraditeľní pomocníci pri upevňovaní ľudského zdravia a v predlžovaní života. Medzinárodná zdravotnícka organizácia stanovila minimálny obsah aniónov v čerstvom vzduchu na 1000/cm3. V určitých podmienkach životného prostredia (napr. v horských oblastiach) sa môžu ľudia počas celého života vyhnúť zápalu vnútorných orgánov. Takíto ľudia obyčajne žijú dlho a sú zdraví celý život, čo je dôsledok dostatočného obsahu aniónov vo vzduchu.